תוכנית חסכון לכל ילד, תזכורת! (22/05/17)

Social Security Saving For Every Child
נותרו עוד מספר ימים להורים להחליט היכן יושקעו כספי תוכנית "חסכון לכל ילד" של ביטוח לאומי. מתחילת יוני הביטוח הלאומי ייקח את ה"מושכות" לידיו ויחליט עבור ההורים היכן הכספים יושקעו לפי המפתח הבא:

ילד עד גיל 15 יצורף לקופת גמל.

ילד מעל גיל 15 יצורף לפיקדון בנקאי.
לפי התכנית יופקדו ע"י הביטוח הלאומי 50 ש"ח עבור כל ילד בנוסף לקצבת הילדים הרגילה. 
להורים קיימת אפשרות להפקיד כל חודש עוד 50 ₪ על חשבון קצבת הילדים.

בהגיע הילד לגיל 18 יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח ובמידה ולא ימשכו הכספים עד גיל 21 יופקד מענק נוסף של 500 ש"ח.

דמי הניהול בקופות גמל ישולמו עד גיל 21 ע"י הביטוח הלאומי.

להלן שני קישורים חשובים בנושא:

משרד האוצר הסבר פשוט על התכנית:

ביטוח לאומי, בחירת התכנית הרצויה לכל ילד:

בהצלחה!