האם תיק השקעות במקסימום סיכון בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 6 ואחרון)? (09/03/16)

Sea Storm
בהמשך לחלק החמישי של המחקר
במאמר זה נתמקד בניתוח ביצועי תיק השקעות במקסימום סיכון בשוק ההון וננסה לתת מענה לשלוש השאלות שבמרכז המחקר:

כאשר אנחנו בונים תיק השקעות במקסימום סיכון האם נוכל לקבל תשובות חד-משמעיות לשאלות הבאות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של תיק השקעות במקסימום סיכון?

האם קיים סיכוי שתיק השקעות ב
מקסימום סיכון יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו תיק השקעות במקסימום סיכון יסיים תמיד ברווח? 

תיק במקסימום סיכון הוא תיק בו כל הכספים (100%) מושקעים במניות וללא השקעות באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה.

מבדיקה של מאות תיקים במקסימום סיכון ולטווחים השקעה שונים וממועדי התחלת השקעה שונים להלן הממצאים:

Maximum Risk Investment Portfolio

מסקנות המחקר:

מהממצאים עולה שהתשואה השנתית הממוצעת בתיק השקעות במקסימום סיכון היא 6.4% לשנה.

בכל טווחי ההשקעה שנבדקו (משנה ועד עשר שנים) תיק השקעות במקסימום סיכון יכול לסיים בהפסד.

לא קיים טווח השקעה (משנה ועד עשר שנים) בו ניתן להסיק, ברמת ביטחון גבוהה, שהתשואה על תיק השקעות במקסימום סיכון תהיה חיובית. 

תיק עם חשיפה למניות בלבד הופך להיות הימור לא קטן. לא רק שאין לנו הבטחה של תשואה חיובית אלא שההפסד עשוי להיות מאוד משמעותי בטווחים הארוכים.
היתרון בתיק מניות בלבד הוא פוטנציאל התשואה שיכול להגיע למאות אחוזים לאורך זמן.
בתיק המבוסס על מניות בלבד נדרש פיקוח הדוק מאוד ואסור בכל מקרה להסתמך על שיטת השקעה של "קניה והחזקה" בלבד.