האם תיק השקעות בסיכון בינוני בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 4)? (08/03/16)

Wavey Sea
בהמשך לחלק השלישי של המחקר
במאמר זה נתמקד בניתוח ביצועי תיק השקעות בסיכון בינוני בשוק ההון וננסה לתת מענה לשלוש השאלות שבמרכז המחקר:

כאשר אנחנו בונים תיק בסיכון בינוני בשוק ההון האם נוכל לקבל תשובות חד-משמעיות לשאלות הבאות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של תיק בסיכון בינוני?

האם קיים סיכוי שתיק בסיכון בינוני יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו תיק בסיכון בינוני יסיים תמיד ברווח? 

תיק בסיכון בינוני הוא תיק בו הכספים מחולקים שווה בשווה (50%/50%) בין השקעה במניות לבין השקעה באיגרות חוב.

מבדיקה של מאות תיקים בסיכון בינוני ולטווחים השקעה שונים וממועדי התחלת השקעה שונים להלן הממצאים:

Medium Risk Portfolio

מסקנות המחקר:

מהממצאים עולה שהתשואה השנתית הממוצעת בתיק בסיכון בינוני היא 5.7% לשנה.

בטווחי השקעה קצרים ובינוניים (שנה עד חמש שנים) תיקים בסיכון בינוני, הכוללים שיעור של 50% השקעה במניות, יכולים לסיים בהפסד ניכר.

מטווח השקעה של שש שנים ומעלה ניתן להסיק, ברמת ביטחון גבוהה, שהתשואה על התיק בסיכון בינוני תהיה חיובית.

ככל ששיעור המניות בתיק גדל כך גדלה התשואה השנתית הממוצעת של התיק ופוטנציאל התשואה העתידית של התיק.
לתיק בסיכון בינוני ולטווח השקעה של שש שנים ומעלה יש פוטנציאל להניב תשואה גבוהה מאוד עד ההשקעה ורמת ביטחון גבוהה שהתיק לא יניב הפסד בסוף התקופה.

מבחינתנו זהו תמהיל תיק מצויין לצבור עושר לאנשים עם 10 או יותר שנים לקראת הפרישה.