האם תיק השקעות בסיכון נמוך בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 3)? (07/03/16)

Calm Sea
בהמשך לחלק השני של המחקר
במאמר זה נתמקד בניתוח ביצועי תיק השקעות בסיכון נמוך בשוק ההון וננסה לתת מענה לשלוש השאלות שבמרכז המחקר:

כאשר אנחנו בונים תיק בסיכון נמוך בשוק ההון האם נוכל לקבל תשובות חד-משמעיות לשאלות הבאות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של תיק בסיכון נמוך?

האם קיים סיכוי שתיק בסיכון נמוך יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו תיק בסיכון נמוך יסיים תמיד ברווח? 

תיק בסיכון נמוך הוא תיק בו מרבית הכספים (75%) מושקעים באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה ומעט (25%) מהכסף מושקע במניות. תיק זה נמצא בסיכון נמוך יותר מתיק השקעות ממוצע בקופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

מבדיקה של מאות תיקים בסיכון נמוך ולטווחים השקעה שונים וממועדי התחלת השקעה שונים להלן הממצאים:

Low Risk Portfolio Results

מסקנות המחקר:

מהממצאים עולה שהתשואה השנתית הממוצעת בתיק בסיכון נמוך היא 5.3% לשנה.

בטווחי השקעה קצרים ובינוניים (שנה עד חמש שנים) תיקים בסיכון נמוך הכוללים שיעור של 25% השקעה במניות יכולים לסיים בהפסד בסוף התקופה.

מטווח השקעה של שש שנים ומעלה ניתן להסיק, ברמת ביטחון גבוהה, שהתשואה על התיק תהיה חיובית. 

המסקנה החשובה ביותר היא שמצד אחד תיק השקעות עם חשיפה למניות חייב להיות לטווח של חמש שנים ומעלה. בטווחי השקעה קצרים יותר התיק יכול להניב הפסד לא קטן למשקיע. 
מהצד השני, אם המטרה של הכספים המושקעים היא להשיג תשואה גבוהה לאורך זמן, תיק המכיל שיעור מסוים של מניות יכול להגדיל באופן משמעותי את התשואה על ההשקעה.