האם תיק השקעות בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 1)? (01/03/16)

Investment Portfolios and Positive Gain For the Long Run
כאשר אנחנו בונים תיק השקעות בשוק ההון מעניינות אותנו התשובות לשלוש שאלות מרכזיות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של התיק?

האם קיים סיכוי שהתיק יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו התיק יסיים תמיד ברווח? 

אם נשאל אנשי מקצוע בתחום שאלות אלו נקבל לרוב תשובות מעורפלות וכל כך שונות אחת מהשנייה, שבסוף החשש ואי-הוודאות שלנו רק יעלו. 

אנחנו בטלביט החלטנו לנסות ולעשות סדר בתחום ולספק תשובות חד-משמעיות.

תהליך הבדיקה

שלושה עקרונות הנחו אותנו בחקירת הנושא:

תיקיי ההשקעות שבדקנו התבססו על פיזור ההשקעות בין שווקים שונים ברחבי העולם. פיזור ההשקעות מונע תלות של התיק בשוק אחד ומגן עליו מקטסטרופות או קריסות כלכליות כמו שקרו בשנים האחרונות ברוסיה, יוון, ארגנטינה וכדומה.

חלוקת ההשקעות בתיק הייתה לשתי קבוצות סיכון: מניות כסיכון גבוה ואגרות חוב, הנחשבות כבטוחות, כסיכון נמוך.

באפיק המניות בדקנו את ביצועי מדד .MSCI ACWI המדד עוקב אחר המניות של 46 שווקים מובילים ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה ושווקים מתעוררים. 
באפיק האג"ח בדקנו את ביצועי מדד Barclays Capital U.S. Aggregate Bond. המדד עוקב אחר כל אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בדירוג השקעה הנסחרות בשוק האמריקאי. המדד כולל אג"ח של ממשלות וקונצרנים מחוץ לארה"ב הנקובות בדולר. 

בדקנו חמישה סוגים של תיקים הנבדלים אחד מהשני לפי הסיכון הגלום בהם (שיעור החשיפה למניות):

Investment Portfolio Types

בכל מדד שלפנו נתונים מעשרות השנים האחרונות ובהתאם לסוגי התיקים השונים בדקנו מאות תיקים לטווחי השקעה שונים וממועדי תחילת בדיקה שונים.

מסקנות המחקר

לאור חשיבותו של הנושא החלטנו לפרסם לכל אחד מסוגי התיקים ניתוח בנפרד שיספק תשובות מעמיקות לשאלות החשובות:  
מהי התשואה הצפויה? מהו טווח ההשקעה המינימלי? האם התיק בכל טווח זמן יסיים ברווח ואו שקיים סיכוי להפסד בתיק בטווחי השקעה מסוימים?

בנוסף למסקנות הנפרדות לכל סוג תיק, מצאנו חמש מסקנות קריטיות התקפות לכל סוגי התיקים וההשקעות בשוק ההון. מסקנות אלו מהוות את עמודי התווך בבניית תיק השקעות אשר יעמוד בציפיות שלנו ויבצע את מלאכתו כהלכה:

טווח ההשקעה המינימלי בשוק ההון הוא שלוש שנים. 
בטווחי השקעה קצרים יותר גם תיק סולידי, המבוסס על אג"ח בלבד, לא יכול להבטיח תשואה חיובית.
כלל האצבע הוא שאם הכסף "צבוע" – יש לו מטרה מוגדרת בטווח של עד שנתיים, עדיף להפקיד את הכסף בפיקדון עד לשימוש ולא לסכן אותו בשוק ההון.
אמנם בפיקדון התשואה תהיה נמוכה יותר אבל לא קיים סיכון להפסד בסוף התקופה.
בהשקעה לטווח של שלוש שנים ומעלה התשואה של תיק בשוק ההון עדיפה באופן משמעותי על פיקדון בנקאי.

ככל ששיעור המניות (סיכון גבוה) בתיק גדול יותר כך התשואה השנתית הממוצעת הצפויה גבוהה יותר:

Investment Portfolios Yield

בתיק אג"ח בלבד (100% אג"ח) נוכל לצפות לתשואה חיובית על התיק בטווח של שלוש שנים ומעלה. 
מכאן שטווח ההשקעה המינימלי בתיק אג"ח הוא שלוש שנים.

בתיק השקעות עם שיעור השקעה במניות עד 50% מסך התיק נוכל לצפות לתשואה חיובית על התיק בטווח של שש שנים ומעלה.
מכאן שטווח ההשקעה המינימלי בתיק עם שיעור מניות עד 50% הוא שש שנים.
בטווחי השקעה קצרים יותר קיים סיכון שהתיק יסיים בהפסד בסוף התקופה.

בתיק השקעות עם שיעור מניות הגבוה מ- 50% מסך התיק לא נוכל לצפות לתשואה חיובית בתיק בטווח של פחות מ-15 שנים. 
בתיק המבוסס על מניות בלבד נדרש פיקוח הדוק מאוד על ההשקעות ולא מומלץ להסתמך על שיטת השקעה של "קניה והחזקה" בלבד.

חמשת עקרונות אלו הם עמודי התווך להשקעה בשוק ההון. באמצעות עקרונות אלו נוכל לבנות תיק השקעות אשר יעמוד בציפיות ובטווח ההשקעה הרצויים לנו ובמקביל לנטרל כמה שניתן את החששות ואי-הוודאות הכרוכים בניהולו.

במאמרים הבאים נתמקד וננתח לעומק כל אחד מסוגי התיקים.