האם תיק השקעות בסיכון גבוה בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 5)? (09/03/16)

High Wave Sea
בהמשך לחלק הרביעי של המחקר
במאמר זה נתמקד בניתוח ביצועי תיק השקעות בסיכון גבוה בשוק ההון וננסה לתת מענה לשלוש השאלות שבמרכז המחקר:

כאשר אנחנו בונים תיק בסיכון גבוה בשוק ההון האם נוכל לקבל תשובות חד-משמעיות לשאלות הבאות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של תיק בסיכון גבוה?

האם קיים סיכוי שתיק בסיכון גבוה יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו תיק בסיכון גבוה יסיים תמיד ברווח? 

תיק בסיכון גבוה הוא תיק בו מרבית הכספים (75%) מושקעים במניות והשאר (25%) מושקע באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה.

מבדיקה של מאות תיקים בסיכון גבוה ולטווחים השקעה שונים וממועדי התחלת השקעה שונים להלן הממצאים:

High Risk Portfolio

מסקנות המחקר:

מהממצאים עולה שהתשואה השנתית הממוצעת בתיק בסיכון גבוה היא 6.1% לשנה.

בכל טווחי ההשקעה שנבדקו (משנה ועד עשר שנים) תיק השקעות בסיכון גבוה יכול לסיים בהפסד.

לא קיים טווח השקעה (משנה ועד עשר שנים) בו ניתן להסיק, ברמת ביטחון גבוהה, שהתשואה על התיק תהיה חיובית. 

בתיק עם חשיפה כל כך גבוהה למניות אנו מאבדים, מצד אחד, את הביטחון שבטווחים ארוכים התשואה על התיק תהיה חיובית.
מהצד השני, ככל ששיעור המניות בתיק גדל כך גדלה התשואה השנתית הממוצעת של התיק ופוטנציאל התשואה העתידית של התיק שיכולה להיות מאות אחוזים.