האם תיק השקעות במינימום סיכון בשוק ההון רווחי לאורך זמן (חלק 2)? (02/03/16)

Bond Investing
בהמשך לחלק הראשון של המחקר
במאמר זה נתמקד בניתוח ביצועי תיק השקעות במינימום סיכון בשוק ההון וננסה לתת מענה לשלוש השאלות שבמרכז המחקר:

כאשר אנחנו בונים תיק השקעות במינימום סיכון בשוק ההון האם נוכל לקבל תשובות חד-משמעיות לשאלות הבאות:

מה צפויה להיות התשואה השנתית של תיק השקעות במינימום סיכון?

האם קיים סיכוי ש
תיק השקעות במינימום סיכון יהיה בסוף תקופת ההשקעה בהפסד?

האם קיים טווח זמן בו תיק השקעות במינימום סיכון יסיים תמיד ברווח? 

תיק השקעות במינימום סיכון הוא תיק בו כל הכספים מושקעים באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בדירוג השקעה וללא חשיפה למניות.

מבדיקה של מאות תיקים במינימום סיכון לטווחים השקעה שונים וממועדי התחלת השקעה שונים להלן הממצאים:

Bond Portfolio Long Term Results

מסקנות המחקר:

מהממצאים עולה שהתשואה השנתית הממוצעת בתיק המבוסס על איגרות חוב בדירוג השקעה הוא 4.5% לשנה.

בטווחי השקעה קצרים (שנה-שנתיים) גם תיקים המבוססים על אג"ח בלבד וללא מניות יכולים לסיים בהפסד.

מטווח השקעה של שלוש שנים ומעלה ניתן להסיק, ברמת ביטחון גבוהה, שהתשואה על התיק תהיה חיובית. 

המסקנה החשובה ביותר היא שתיק אג"ח אינו מהווה חלופה לפיקדון בבנק בטווחי השקעה קצרים. בטווחים אלו גם תיק סולידי המבוסס על אגרות חוב בלבד יכול להניב הפסד.
אם יש לכם כסף "צבוע" – כסף המוקצה למטרה ברורה בשנתיים הקרובות, אל תשקיעו אותו בשוק ההון. תפקידו בפיקדון עד אשר תצרכו אותו.

אם אתם פוחדים מסיכון אבל עדיין רוצים שהכסף ישיג תשואה גבוהה יותר מפיקדון ויש מספיק זמן להשקעה – תיק אג"ח הוא פתרון מצויין!