השיטה להרוויח יותר מקופות הגמל וההשתלמות (23/02/16)

IRA Pension
מהיום ניתן להרוויח הרבה יותר ובשקיפות מלאה בקופות הגמל וההשתלמות, כיצד עושים זאת?

בשני צעדים פשוטים:

מעבירים את קופות הגמל וההשתלמות הקיימות לקופות בניהול אישי (IRA).

מעבירים את האחריות והשליטה על ההשקעות בקופות לידכם בעזרה, ליווי שוטף וייעוץ שלנו.

מהי קופה בניהול אישי?


בינואר 2010 אישר משרד האוצר תקנה מהפכנית ואיפשר, בדומה לקיים בארה"ב ואירופה, הפעלת קופות בניהול אישי אשר מאפשרות לך לנהל באופן עצמאי את ההשקעות בקופות הגמל וההשתלמות שלך. 

בשיטה זו קבלת ההחלטות וביצוע פעולות ההשקעה בפועל בקופות היא באחריותך ובשליטתך הבלעדית .
שיטה זו נותנת מענה לכל הליקויים הקיימים היום בקופות: דמי ניהול גבוהים, חוסר שקיפות בנעשה בקופה ורמת סיכון אשר לא מותאמת ישירות לך.

שילוב של ייעוץ השקעות פרטי וקופות בניהול אישי מאפשר לך להרוויח מכל העולמות:

נוחות ושליטה על הכספים באמצעות ריכוז כל קופות הגמל וההשתלמות בחשבון מרכז אחד בלבד.

לקופה בניהול אישי ניתן להעביר כספים ללא הגבלה ממספר קופות גמל והשתלמות אחרות. ריכוז כל הכספים בחשבון אחד מאפשר שליטה ובקרה גבוהים יותר.

שקט נפשי וביטחון באמצעות העברת השליטה והאחריות לידך בליווי ובייעוץ שוטף של חברתנו בהתאם למתודת ההשקעות הייחודית של החברה.

השקעה במדדים וסקטורים גלובליים מובילים, הפחתת עלויות ניהול הקופה וניצול הזדמנויות שנוצרות בשוק, מאפשרים לנו להשיג עבורך את מקסימום התשואה מהשוק.

שקיפות מלאה בנעשה בקופה.

בכל רגע ניתן להיכנס לחשבון ולדעת מה מצב ההשקעות והתשואות בקופה.

ניהול אופטימלי של הטבות המס.

כיועצים פרטיים יש לנו ראייה כוללת של כלל השקעותיך גם בקופות גמל והשתלמות וגם בחשבונות הבנק. ראייה זו מאפשרת לנו להתייחס לכל הכספים בתור תיק אחד ולנתב את ההשקעות בהתאם להטבות המס הקיימות בכל מוצר ומוצר. 
ניהול מושכל של ההשקעות בין הקופות לחשבון הבנק יאפשר לך לצמצם למינימום את תשלומי המס על הרווחים.

מהם החסרונות בשיטה הקיימת של ניהול קופות גמל והשתלמות באמצעות בית השקעות או חברות ביטוח?

עד לינואר 2010, הדרך היחידה בה יכולת לנהל את כספי הגמל וההשתלמות שלך הייתה באמצעות הפקדה לקופות גמל והשתלמות של בתי השקעות או חברות ביטוח.
יחד איתך הפקידו לקופות אלו עוד עשרות אלפי חוסכים השונים זה מזה וממך בטעמים, העדפות, רמת הסיכון וטווח ההשקעה שלהם.

בשיטה זו קיימים שלושה ליקויים משמעותיים:

רמת הסיכון לא תואמת את הצרכים שלך

הסיכון בקופה לא הותאם לך 
אישית בהתאם לצרכיך ורצונותיך עקב ניהול ב"פול" של אלפי חוסכים נוספים והתוצאה היא שהתנודתיות ופוטנציאל ההפסד האפשרי בקופות שונה באופן מהותי מיכולת הספיגה שלך.

השליטה על הכספים לא בידיים שלך

לך, המפקיד לאורך שנים כספים רבים בקופה אין שליטה ומעורבות במה שנעשה עם כספיך. בכל רגע נתון מנהל הקופה יכול לשנות את מדיניות ההשקעה מבלי ליידע אותך, ובכך למעשה משתנה הרכב החיסכון והסיכון בכספים שלך ללא אישורך.

לא ניתן לדעת במה הקופה משקיעה

רמת השקיפות בקופות הגמל וההשתלמות נמוכה מאוד ומתבטאת בעיקר בדוחות רבעוניים/שנתיים המציינים את תשואת הקופה, דמי הניהול הנגבים והאפיקים בהם הקופה משקיעה. לך אין כל אפשרות לעקוב באופן שוטף אחר ביצועי הקופה ושינוי הסיכון בה.

כיצד משרד האוצר טיפל בחסרונות הקיימים?


משרד האוצר איפשר הפעלת קופות בניהול אישי (Individual retirement account - IRA) אשר מאפשרת לחוסך לנהל באופן עצמאי את ההשקעות בקופות הגמל וההשתלמות שלו

בשיטת הניהול האישי החוסך אחראי לקבלת החלטות השקעה בקופות מרמת אפיקי ההשקעה בהם הוא מעוניין להשקיע ועד לביצוע ההשקעה בפועל בניירות ערך בכל אחד מהאפיקים.

למעשה שיטת הניהול האישי פותרת לחוסך את כל הליקויים הקיימים בניהול החסכונות בקופות היום:

רמת הסיכון נקבעת על ידי החוסך באופן אישי 

החוסך יודע ומכיר לעומק את כלל נכסיו ויכול להחליט לנתב ולהשקיע את חסכונותיו בקופות ולהתאימן 
בצורה המיטבית לסיכון הכולל שהוא מוכן לקחת.

החוסך שולט על הכספים ועל הפעולות בקופה

החוסך מחליט באילו אפיקי השקעה ובאילו ניירות ערך להשקיע את חסכונותיו ובדרך זו מחזיר לעצמו את השליטה בכספו.

שקיפות מלאה בנעשה בקופה

החוסך יכול בכל רגע נתון להיכנס לחשבון הקופה ולקבל פירוט השקעותיו ללא בירוקרטיה וללא תלות בגורם זר.

אילו כספים ניתן לנהל בקופות בניהול אישי?
 •  כל קרנות ההשתלמות.
 •  קופות גמל של חוסך "שכיר במעמד עצמאי".
 •  קופות גמל נזילות של "עמית עצמאי". (הופקדו עד סוף 2005 והניתנים למשיכה לאחר 15 שנה או בהגיע העמית לגיל 60 וותק הקופה מעל 5 שנים).

כיצד מצטרפים לקופות גמל והשתלמות בניהול אישי?


תהליך ההצטרפות לקופה בניהול אישי פשוט ובנוי ממספר שלבים:
 • פותחים חשבון קופת גמל / השתלמות בניהול אישי באחד מבתי ההשקעות או חברות הביטוח המאושרות לכך.
 • מקבלים שם משתמש וסיסמת גישה לקופה.
 • מפקידים כספים לקופה או מרכזים כספים מקופות אחרות לקופת IRA.
 • מבצעים את פעולות הקניה והמכירה הרצויות ובונים באופן עצמאי את תיק ההשקעות התואם את צרכיך.
בקופה בניהול אישי השליטה על הכספים, קבלת ההחלטות וביצוען הן בידייךבשקיפות מלאה ובהתאמה מלאה לצרכיך ורצונותיך.

באילו ניירות ערך ניתן להשקיע בניהול אישי?
 • מותר להשקיע רק בני"ע סחירים בבורסה ופיקדונות בנקאיים. ניתן להשקיע באגרות חוב, מניות, פיקדונות, תעודות סל וקרנות נאמנות. לא ניתן להשקיע בניירות ערך לא סחירים, כגון מניות של חברה פרטית, קרנות גידור לא סחירות, אגרות חוב שאינם רשומות למסחר וכדומה.
 • ניתן להשקיע בניירות ערך הנסחרים או מונפקים במדינת ישראל ובכל מדינה בדירוג A- ומעלה. רשימה זאת כוללת בעיקר את מדינות מערב אירופה, וצפון אמריקה. לשם הדוגמא אסור להשקיע במניות או אג"ח הנסחרים בברזיל שדרוגה BB+ (נכון לתחילת 2010) אולם, ניתן לרכוש תעודת סל על מדד המניות הברזילאי הנסחר בישראל או ארה"ב.
 • ניתן לרכוש אופציות מכר (PUT) בלבד עד לשיעור של 5% מהשווי המשוערך של נכסי הקרן/קופה. לא ניתן לכתוב אופציות מכל סוג שהוא או לרכוש אופציות רכש (CALL).
 • השקעת הכספים בניירות ערך סחירים של תאגיד מסוים לא תעלה על 10% מהשווי המשוערך של נכסי הקופה/הקרן. לדוגמא אסור לרכוש מניה בשווי הגבוה מ- 10% משווי התיק וכמו כן לא ניתן לרכוש מניה ואג"ח של אותו תאגיד עסקי בשווי העולה על 10% יחדיו. בתעודת סל, קרן נאמנות, אגרות חוב של מדינת ישראל או של מדינת חוץ מאושרת, ופיקדונות בבנקים ניתן לרכוש גם מעל 10% משווי התיק.
 • אסור להשקיע במוצרים מובנים. בין אם הם לא סחירים כגון מוצרים המונפקים על ידי הבנקים או במוצרים מובנים סחירים כגון עצמון, שחרית וכדומה.