הדמיון בין השקעות הגופים המוסדיים בישראל והשלכותיו (01/03/15)

bank of israel
בתאריך 17/3/2013 פרסם בנק ישראל מחקר המזהיר בדבר הסיכונים הטמונים במערך ניהול ההשקעות לטווח ארוך של ציבור החוסכים בישראל. 

לפי המחקר,  קיים סיכון מהותי בניהול ההשקעות בישראל עקב ריכוז מרבית ההשקעות של הגופים המוסדיים במספר מצומצם מאוד של חברות עסקיות:

"נמצא כי קיימת רמת דמיון גבוהה בהרכב התיקים המנוהלים, לא רק מבחינת הנכסים הנכללים בכל תיק אלא אף מבחינת משקלו של כל נכס. דמיון רב בין התיקים המנוהלים פועל להפיכתם של הסיכונים הספציפיים בכל תיק לסיכונים מערכתיים".

ועקב "תופעת העדר" בה אסטרטגיית ההשקעות של כל מנהל השקעות דומה מאוד לאסטרטגיית ההשקעות של מנהלים אחרים בתחום עקב פחד מנטישת לקוחות במידה וביצועי השקעותיו יהיו שונים משל האחרים.

"יחד עם זאת, לא ניתן לשלול את אפשרות קיומה של "תופעת העדר" בבחירת אסטרטגיית השקעה ע"י הגופים המוסדיים, בדומה לממצאים ממדינות אחרות. מאחורי תופעה זו עומד הרצון לא לבלוט לרעה בתשואות חסר יחסית לגופים אחרים – דבר שעלול להוביל לנטישה של עמיתים לטובת גוף מנהל אחר".

הפתרונות שבנק ישראל מציע לצמצום הסיכון מאשרים את מה שאנו מדגישים מאז ומתמיד:

1. פיזור הסיכונים באמצעות השקעות ישירות בחו"ל ללא התייחסות לשע"ח באחוז יחסית גבוה מהתיק.

2. צמצום החשיפה והתלות של תיק ההשקעות בחברה עסקית כלשהי (אנחנו מקפידים על לא יותר מחשיפה של 5% משווי התיק לחברה כלשהי).

להלן קישור למחקר בנק ישראל: www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/17032013a.aspx.