ניהול כסף באמצעות רובוטים "אלגו טריידינג" – ראו הוזהרתם! (01/07/15)

אלגו טריידינג
מידי פעם פונים אלינו לקוחות בשאלה לגבי פניות של גורמים שונים המציעים פיתויים להשקעות והרבה פעמים עם "הבטחות" תשואה על בסיס ביצועי העבר.

תמיד תשובתנו זהה: 
אם זה כל כך טוב, למה זה מגיע לך? למה מציעים לך את כל הטוב הזה?
מדוע מפתח המתודה טורח ומציעה אותה לאחרים?
הריי בתשואה דו/תלת-ספרתית בטווחים קצרים המפתח צריך להיות האיש העשיר ביותר בעולם!
הבעיה הגדולה בתחום זה מעבר לכך שאינו מפוקח ופרוץ לחלוטין, כיום לאף אחד אין אינטרס לעצור את זה כמובן שלא לבורסות שנהנות ממחזורי המסחרועל אחת כמה וכמה לא לבנקים, שמקבלים את העמלות. 
ניסיון העבר מצביע שכשמשבר מגיע מתחילים לחפש את האשמים אך הנפגעים לא מקבלים את הכספים שהפסידו חזרה.
כמו כן עולה מפרסומי הרשות לני"ע כי 47% מנפח המסחר בשנת 2014 במדד ת"א 25 בוצע ע"י מערכות אלגו טריידינד וכ 25% מנפח המסחר בכלל המניות בבורסה הישראלית וממחקרים בארה"ב הדברים לא שונים בהרבה למרות ההבדלים בגודל ובהשפעה.

עקב ריבוי מקרה ההונאות בתחום, פרסמה רשות לניירות ערך אזהרה לעיתונות בתאריך 11/06/2015.
בין הציטוטים מהאזהרה:

- באזהרה עמדה הרשות על הסיכונים הרבים אשר הציבור חשוף להם שעה שהוא מעביר כספיו לגורמים לא מפוקחים, ובהם סיכונים הנוגעים לאי חוקיות של הפעילות הפיננסית של אותם גורמים; חוסר יכולת שלהם לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי המשקיעים; היעדר גילוי נאות ועוד.

אחד מסוגי המיזמים האמורים הינו ... באמצעות תוכנות מחשב הכוללות אלגוריתם לבחירת השקעות – אלגו טריידינג. שירות זה מכונה לעיתים בשמות נוספים כגון: מסחר רובוטי ממוחשב או ניהול תיקים אוטומטי.

השקעת כספים באמצעות גורמים שלא קיבלו רישיון מתאים מאת הרשות, ואשר פעילותם זו אינה מפוקחת, כפופה לסיכונים משמעותיים הרבה יותר, שהתממשותם עלולה להביא לאבדן כל כספי ההשקעה של ציבור המשקיעים בהם.

להלן הקישור לאזהרה המלאה: אזהרה לציבור בדבר ניהול השקעות ממוחשב.